Ruustinnan tupa -

Uusi asumisyksikkö 

Vanha Pappilan laajentuessa syksyllä 2020 valmistui uusi, kolmenkymmenen hengen asumisyksikkö aikuisiällä vammautuneille henkilöille.

Ruustinnan tupa 

Ruustinnan tupa on 2020 toimintansa aloittanut aikuisiällä vammautuneiden asumisyksikkö, joka tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista viihtyisissä ja esteettömissä tiloissa. Yksikössä on kolme ryhmäkotia, jossa kussakin  on kymmenen huonetta. Asukaspaikkoja on 30, jotka ovat kaikki suunniteltu tehostettua palveluasumista varten.  Ruustinnantuvassa järjestetään myös tilapäisasumista. 


Ruustinnan tuvassa on huomioitu paljon tukea tarvitsevisen asukkaiden tarpeet esteettömällä ja turvallisella tilasuunnittelulla. Aidattu piha-alue tarjoaa turvallisen vapaa-ajan viettopaikan sekä mahdollisuuden päivittäiseen ulkoiluun. 
Tavoitteena on tukea asukkaiden itsenäistä toimintaa ja vahvistaa heidän osallisuuttaa omassa arjessaan. Yksilöllisten ja toiminnallisten keinojen avulla pyritään ylläpitämään, sekä kehittämään asukkaiden asumisvalmiuksia ja kuntoutumista. Asukkaat osallistuvat omien kykyjensä mukaan arjen askareisiin ja toimintakykyä ylläpitäviin virikehetkiin.  


Ruustinnan tuvan toimintaa ohjaa kuntouttava työote, jonka avulla pyritään lisäämään asukkaiden toimintakykyä ja osallisuutta.  

Ota yhteyttä