Tehostettua Palveluasumista

Sastamalan Mouhijärvellä sijaitseva aikuisiällä vammautuneiden ja mielenterveyskuntoutujien yksityinen hoitokoti Vanha-Pappila tarjoaa tehostettua palveluasumista itsenäisen arjesta selviytymisen tueksi.

Ota yhteyttä

Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila Oy

Hoitokoti Vanha-Pappila on aikuisiällä vammautuneiden ja mielenterveyskuntoutujien hoitokoti, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista.

Hoitokoti toimii kahdessa toimintayksikössä, joista toisessa toimivat asumisyksiköt Pappila, Pehtoorin tupa ja Patruunan tupa. Hoitokodin uusi toimintayksikkö on vastavalmistunut Ruustinnan tupa.

Uuden puolen valmistuttua hoitokodin nykyinen kolmenkymmenen asukaspaikan määrä tuplaantuu. Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa. Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Pienen yksikkömme etuna on myös riippumattomuus sekä toiminnan joustavuus.

 

 

Tapamme toimia

  • Toiminnan perusteena hoitotyön arvot yksilöllisyys, omatoimisuus, turvallisuus, jatkuvuus ja inhimillisyys

  • Tavoite Yksilöllisin ja toiminnallisin keinoin ylläpitää sekä kehittää asukkaiden asumisvalmiuksia. Tukea asukkaiden voimavaroja ja terveyttä.

  • Toimintamuoto ensisijaisesti jokapäiväisten elämäntaitojen opettelu ja aiemmin opittujen taitojen säilyttäminen

  • Päivittäistoiminta Asukkaiden taitojen ja mielenkiinnon mukaista virkistys-ja harrastustoimintaa

pappila

Pappila 

Tilat yhdeksälle ( 9) asukkaalle omissa huoneissaan.

Pehtoorin tupa

Pehtoorin tupa

Tilat neljälletoista (14) asukkaalle omissa huoneissaan.

patruuna

Patruunan tupa

Tilat kymmenelle (10) asukkaalle omissa huoneissaan.

uusi puoli ruustinnan tupa

Ruustinnan tupa

Tilat kolmellekymmenelle (30) omissa huoneissaan.

 

Tehostettu palveluasuminen

Hoitokodissa asukkaamme asuvat asumisyksiköissä, joissa jokaisella on oma huone. Henkilökuntamme on paikalla ja asukkaidemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Asukkaamme ovat vuokrasuhteessa hoitokodissamme ja heitä avustetaan kaikenlaisissa arkeen ja arjen askareisiin liittyvissä asioissa.

Olemme asukkaidemme tukena joka päiväissä toiminnoissa ruokailun, siivouksen ja pyykinpesun järjestämisestä aina henkilökohtaisesta hygieniasta ja lääkehoidosta huolehtimiseen asti.

Tuemme asiakkaidemme itsenäistä päätöksen tekoa ja opettelemme arjentaitoja, kuten raha-asioista huolehtimista.

Kannustamme asukkaitamme osallistumaan hoitokodin kotiaskareiden lisäksi harrastus- ja virkistystoimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikukseen muiden asukkaiden kanssa.

Tavoitteenamme on yksilöä kunnioittaen luoda asukkaillemme tasapainoisen ja mielekkään elämän edellytykset.

Ota yhteyttä